• Uživatelské galerie V.I.P.
 Arielll
Chcete zde být uvedeni?

Dortomanie.cz - Registrace

Registrací na „Dortomanie.cz“ vyslovujete svůj souhlas s následujícími podmínkami a zároveň se závaznými pravidly, uveřejněnými ZDE. Pokud nesouhlasíte, neregistrujte se na stránkách a využívejte pouze veřejně přístupné sekce pro návštěvníky. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky a závazná pravidla průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Dortomanie.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše fórum beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Dortomanie.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Dortomanie.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Dortomanie.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Dortomanie.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
  • Uživatelské galerie
Arielll • Jarunkabraz
Chcete zde být uvedeni?