• Uživatelské galerie V.I.P.
 Arielll
Chcete zde být uvedeni?

Základní závazná pravidla

Důležitá upozornění a podstatné informace na jednom místě.

Moderátor: Michael


Základní závazná pravidla

Nový příspěvekod Michael » 13. říjen 2013, 22:26

Poslední aktualizace těchto pravidel proběhla 7.11.2012 v 17.00 hod.
Každý je povinen si tyto pravidla přečíst a dodržovat je. Svojí registrací jste s těmito pravidly vyslovili svůj souhlas a stávají se pro vás závazná.


Závazná odhlasovaná pravidla:
Pravidlo č. 0: Na tomto diskuzním fóru si všichni TYKÁME. Při založení těchto stránek jsme toto pravidlo odhlasovali 63 hlasy pro, nikdo nebyl proti viz Hlasování a komentáře

REGISTRACE:
 1. Registrace na tomto fóru je zdarma. Požadováno je na oplátku minimum povinných osobních údajů: platná e-mailová adresa a datum narození. Bydliště nemusíte uvádět, ale pokud ho vyplňujete, stačí pouze město, případně město a stát pro zahraniční návštěvníky.
 2. Registrace je povolena pouze uživatelům, kteří zadají unikátní emailovou adresu (není povolena duplicita e-mailových adres na tomto fóru).
 3. Při registraci musí být emailová adresa platná a plně funkční (bude na ni odeslán autorizační e-mail). I v budoucnu udržujte tuto informaci aktuální.
 4. Minimální délka registračního jména 4 znaky, max. 20 znaků. Je zakázáno používat speciální znaky a duplikovat znaky typu 20 hvězdiček, uživatelská jména nesmí být vulgární.
 5. Je zakázáno registrovat se pouze s použitím čísel. Takovéto kombinace jsou pro ostatní uživatele těžko zapamatovatelné a moderátoři jsou oprávněni takovéto registrace bez předchozího varování odstranit.
 6. Není dovolena vícenásobná registrace.. Vícenásobnou registrací se rozumí více uživatelských účtů používaných jednou osobou.
 7. Bez registrace nelze na těchto stránkách přispívat. Neregistrovaní uživatelé mají možnost přispívat pouze v tématu Problémy s fórem. Důvodem jsou časté nájezdy robotů.
 8. Pokud máte problémy s přihlášením nebo s registrací, obraťte se do tohoto tématu. Tam můžete svůj problém popsat i jako neregistrovaný uživatel. Před tím se ale podívejte přímo do tohoto fóra, zdali zde váš problém není již popsán.

ZÁKLADNÍ POJMY - vysvětlení:
 1. Kategorie/fórum/téma/příspěvek

  • Kategorie je nejvyšší úrovní a seskupuje v sobě odkazy na jednotlivá fóra. Příkladem takové kategorie je Diskutujeme. Kategorii může založit pouze admin.
  • Fórum je sekce, ve které můžete (pokud je to povoleno) zakládat svá témata, která odpovídají názvu a popisu daného fóra. Fórum může v jistých situacích obsahovat další, vnořená fóra, která usnadní lepší orientaci. Příklad takového fóra jsou Poradna. Fórum může založit pouze admin.
  • Téma slouží k výstižnému pojmenování toho, o čem že budou jednotlivé příspěvky umístěné uvnitř tohoto tématu. Je třeba volit tyto názvy co nejlépe, aby návštěvník již z názvu poznal, zda ho toto téma zajímá. Příklad takového tématu je Přání k svátku. Téma zakládáte v příslušném fóru tlačítkem „NOVÉ TÉMA“.
  • Příspěvek je nejnižší úroveň a jak již z názvu vyplývá, obsahuje vlastní text, fotky, odkazy, videa atd...Na příspěvek (pokud je to povoleno) reagujete tlačítkem "ODPOVĚDĚT" nebo "CITOVAT".
   1. Odpovědět používejte v případě, že odpovídáte na příspěvek, který je v daném tématu jako poslední nebo předposlední. Je zbytečné citovat něco co „visí“ přímo nad vámi.
   2. Citovat používejte v případě, že odpovídáte na příspěvek, pod kterým již následuje velké množství dalších příspěvků a tudíž by bylo velice nepřehledné zjistit, na co reagujete. Automaticky se vám vytvoří odpověď s vloženou citací - dle potřeby ji zkraťte vymazáním nepodstatných částí, kterých se vaše reakce netýká.
   Příspěvky jsou úzce spjaty s chodem celého fóra, navazují na předchozí příspěvky ostatních uživatelů a v rámci zachování ucelenosti celé diskuze je nežádoucí jednou zveřejněný příspěvek mazat. Proto je výmaz příspěvku pouze na vyžádání a pouze po předchozí kontrole, zda-li není potřebný k smysluplnosti diskuzního vlákna.
 2. Galerie
  Je jakýmsi zvláštním druhem fóra, ve kterém se místo textu zobrazují obrázky. Existují tři druhy galerie:
  • Veřejná galerie: Do těchto galerií mají většinou přístup všichni registrovaní uživatelé, mohou sem přidávat své fotografie a slouží k různým (společným) účelům. Typickým příkladem může být sraz.
  • Osobní galerie: Tento typ galerie může mít každý registrovaný uživatel po jejím vytvoření přes uživatelský panel, záložka galerie. Slouží jako prostor, kam si můžete ukládat své fotografie, které byly vámi pořízeny a tématicky se týkají převážně dortů (nebo jiné gastronomie). V každé takové galerii máte možnost vytvořit až 100 subalb a do každého alba umístit maximálně 100 fotografií. Proto je nutné si patřičně zvolit třídění tak, abyste v budoucnu neměli problém, že vám systém neumožní nové fotografie vkládat. Dobrým způsobem rozdělení je buďto chronologické či tématické třídění. Do osobní galerie je zakázáno fotky duplikovat, či zbytečně vkládat mnoho fotek od stejného výtvoru. Výjimku tvoří takové fotky, na kterých to má své opodstatnění. V takovém případě mohou moderátoři dle svého uvážení nadměrné množství fotek zredukovat.
  • Soutěžní galerie: Tento zvláštní druh galerie slouží k případným soutěžím. Uživatelé mají většinou možnost vložit pouze jednu fotografii.
  :arrow: Při vkládání obrázků do galerie nezapomínejte výstižně každý obrázek pojmenovat. Umožníte tím jeho dohledání podle jména. Nevzhledné a nic neříkající automatické názvy fotek, které většinou pochází přímo od vašich fotoaparátů, opravdu nic nikomu neřeknou.

  Galerie je úzce spjata s chodem celého fóra, v příspěvcích se můžete na kterýkoliv obrázek z galerie odkázat pomocí speciálního BB kódu s názvem ALBUM. Šetří se tím tak kapacita, kterou celé toto fórum zabírá na serveru. Své výtvory proto umisťujte právě do GALERIE, nejčastěji do OSOBNÍ a dále v diskuzích jen vkládejte odkazy. Z tohoto důvodu je vcelku pochopitelné, že je nežádoucí jednou vložené obrázky mazat. Proto je výmaz obrázků z galerie pouze na vyžádání a pouze po předchozí kontrole, zda-li není potřebný k ucelenosti dalších příspěvků. Veškeré fotky umístěné v Galerii jsou automaticky chráněny logem Dortomanie, které se na každé fotce objevuje. Z tohoto důvodu z hlediska ochrany autorských práv se NESMÍ DO GALERIE VKLÁDAT CIZÍ FOTKA. Pokud se chcete chránit ještě více můžete, ale tuto funkci nechceme potlačit (stejně se na vašich fotkách zobrazí). Galerie neslouží jako záloha vašich domácích archivů. Proto se na nás neobracejte s požadavky na obnovu obrázků, které jste si omylem vymazali.

ČEHO SE VYVAROVAT:
 1. Jakýmkoliv způsobem veřejně napadat zakladatele a moderátory tohoto fóra. Nezáleží na tom, zda-li jste, nebo nejste v právu. Pro řešení vašich problémů kontaktujte moderátory pomocí SZ. Když nedospějete společně k nějakému rozumnému kompromisu, kontaktujte přes SZ administrátory. Pokusí se danou věc vyřešit.
 2. Moderátoři musí velmi často do příspěvků zasahovat, občas se k vám od nich dostane nějaká ta SZ (soukromá zpráva), ve které najdete vysvětlení, proč a jak byl daný příspěvek upraven či přesunut. Neberte si proto prosím osobně jejich připomínky. Jsou tu hlavně od toho, aby fórum jako celek zůstalo přehledné a každý zde našel to, co potřebuje. Bez nich by to opravdu nešlo.
 3. Poraďte, ale neodsuzujte veřejně zkušenosti a příspěvky ostatních uživatelů. To, co se vám na daném postupu či radě nelíbí, se dá podat i slušnou formou tak, aby se ostatní nemuseli cítit dotčeni. Případné urážky a sprostá slova na ostatní členy tohoto fóra mohou být důvodem k odstranění příspěvku, v krajním případě i vyloučení. Chceme zde pěstovat přátelskou atmosféru. Pokud se s někým chcete pustit do křížku, řešte to prosím pomocí soukromých zpráv a vyříkejte si to pokud možno v tichosti a bez přehnaných zbytečných emocí.
 4. Tento web je veřejný, to znamená, že to, co napíšete si denně přečtou stovky cizích lidí. Vyvarujte se proto používání sprostých slov, snažte se psát gramaticky správně a pište zásadně s diakritikou (výjimku tolerujeme pouze v odůvodněných případech, kdy například dotyčný pisatel žije dlouhodobě v zahraničí). Velkým písmenem každá věta začíná, tečkou každá věta končí a tři tečky se NEPOUŽÍVAJÍ za každým druhým slovem. Je jasné, že nikdo z nás není bez chyby, každý neovládá gramatiku do puntíku, ale na určité věci si dát pozor můžeme všichni. Web si za pomoci online překladačů čtou i návštěvníci ze zahraničí a pokud věta není napsaná s diakritikou či je v ní mnoho překlepů, překladač si s tím neporadí. Toto pravidlo platí hlavně pro oblasti návodů a receptů, kde by měla být čitelnost příspěvku na prvním místě.
 5. Nepište nic, čeho byste mohli později litovat. Příspěvek jednou zveřejněný je navždy uložen a i v případě žádostí o výmaz uživatelského účtu, se všechny dosud napsané příspěvky, včetně fotek budou i nadále zobrazovat ostatním.
 6. Nedávejte na fórum odkazy na jakýkoliv závadný obsah, který by mohl být v rozporu s dobrými mravy, nebo dokonce se zákonem. Takovéto příspěvky mohou být bez varování smazány a v krajním případě může být uživateli zablokován přístup na fórum.
 7. Nepoužívejte osobní galerie pro fotky nesouvisící tématicky s dorty. Je zakázáno do osobních galerií vkládat jakékoliv snímky, které nezobrazují vlastní práci autora. Takové fotky budou smazány a může být zakázáno používání osobní galerie.
 8. Obtěžování ostatních uživatelů nadměrným posíláním soukromých zpráv, znepřehledňováním fóra zasíláním příspěvků, které nemají v daném tématu opodstatnění.
 9. Nadměrným používáním smajlíků. Opravdu zde nechceme vidět to, co se děje na jiných serverech, kde pro samé smajlíky není vidět vlastní text! Smajlík je určen k doplnění psaného textu a vyjádření emocí. Není určen k nahrazení psaného projevu. I komentovat by se dle mého názoru mělo s mírou.
 10. Nezveřejňujte svou e-mailovou adresu. Obzvlášť ne v aktivním stavu (stačí před a za znak zavináče vložit mezeru). Nebyli byste první, na koho se pak vrhne obrovské množství robotů a zavalí vám schránku spamy. Každý registrovaný člen vás může kontaktovat pomocí SZ (ikonky jsou vidět u všech vašich příspěvků pod avatarem). Pokud si chcete s dotyčným vyměnit e-mail, můžete tak učitnit právě prostřednictvím SZ.
 11. Nezneužívejte funkce soukromých zpráv / emailů pro dotazy typu "pošlete mi prosím recept na falešnou potahovací hmotu". Tento recept tady zaručeně již je, použijte funkci hledat.
 12. Je striktní zákaz přivlastňovat si práce druhých bez uvedení, že to není vaše dílo.
  Pokud obrázek pochází z jiných webových stránek, vložte ho jako odkaz. Pokud to opravdu nejde vložit jako odkaz tak vložte obrázek jako přílohu a viditelně vedle něj (těsně nad, těsně pod) vložte odkaz na stránky, ze kterých byl převzat (buďto přímo danou stránku, nebo postačí úvodní např. takto [url=www.cokoliv.cz]Cokoliv[/url] Výsledek pak bude vypadat asi takto: Cokoliv
 13. Vkládat do galerie duplicitní, nebo téměř identické obrázky. Vkládejte jen nezbytné množství obrázků.
 14. Vkládat do galerie cizí obrázky, které nejsou vaším dílem, byť by to bylo míněno sebelépe. Takovéto obrázky patří do přílohy, v galerii nemají co dělat.


ČEHO NAOPAK VYUŽÍVAT:
 1. Využívejte funkci "HLEDAT". Učiňte tak dříve než se na cokoliv zeptáte. Zkoušejte různé druhy slov a slovních spojení. Podstatná jména skloňujte, slovesa časujte. Ušetříte práci ostatním na neustálé opakování toho, na co již se ptalo spousta dalších lidí.
 2. Používejte funkci "OHLÁSIT PŘÍSPĚVEK". (symbol vykřičníku u každého příspěvku) Obrázek Je jasné, že jako běžní uživatelé nezvládnete určité věci sami napravit.
  Kdy tuto funkci používat:
  • Omylem odpovíte dvakrát - stane se, zvláště, pokud bude fórum hodně vytížené a vy stisknete tlačítko odeslat vícekrát (nedělejte to, a počkejte, až se vám stránka znovu načte). Když už se tak stane, tak příspěvek(y), který je nadbytečný oznamte moderátorům a připište, že ho chcete smazat. Nejlépe ještě uděláte, pokud původní text příspěvku upravíte na "prosím smazat"
  • Příspěvek porušuje pravidla dané sekce - Ohlaste to moderátorům, přispějete ke zkvalitnění a zpřehlednění fóra.
  • Příspěvek je umístěn ve špatném fóru/tématu, případně jste ho vy sami špatně umístili. Nahlaste to moderátorům, kteří zajistí nápravu. (Platí toto pravidlo: Pokud jste omylem založili příspěvek / téma špatně, nejprve ho založte znovu tam, kde má být a poté ten špatný oznamte moderátorům nejlépe ještě s tím, že původní text upravíte na něco ve smyslu prosím vymazat).
  • Nemáte možnost upravit obsah a přesto byste potřebovali učinit změnu - zvolte si ostatní a požadavek popište.
  • Téma má nesmyslný název - Klikněte na téma a oznamte první příspěvek v daném tématu. (ten totiž s sebou nese název tématu tzn. pokud je příspěvek váš a můžete ho upravit sami, upravte ho a nic nehlaste.

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH TÉMAT:
 1. Nejprve čtěte, hledejte, znovu čtěte a znovu hledejte. Pokud již na fóru existuje téma, do kterého by se váš příspěvek hodil, dejte ho tam. To platí i pro dotazy. Nezakládejte DUPLICITNÍ TÉMATA !
 2. Témata, které jako předmět budou obsahovat prosííím pomóooc, nebo super článek mohou být bez varování přesunuty do archívu, zamknuty a uživatel dostane napomenutí.
  Takové příspěvky přispívají k nepřehlednosti fóra, zapadají díky nim témata uživatelů, kteří dodrželi postup a není v lidských silách každé takové téma nebo příspěvek po uživatelích opravovat.
 3. Dotazy, nebo přídavky ke konkrétním příspěvkům nebo tématům - použijte funkci ODPOVĚDĚT, nebo CITOVAT v daném tématu. Možnost citovat využijte tehdy, kdy reagujete na příspěvek, po kterém už bylo vloženo několik reakcí a vy citací upřesňujete na co vlastně reagujete. Nezakládejte vlastní téma, pokud se chcete zeptat na nepopsaný detail daného tématu. To platí i pro odpovědi na recepty, které již na fóru jsou, ale vy máte nějaký "fígl", jak dosáhnout lepšího výsledku. V tomto případě reagujte do daného, již založeného tématu či receptu.UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ:
  Povoleno je prakticky vše na několik výjimek:
 1. WWW adresa, pokud ji vyplníte, smí obsahovat pouze vaše osobní nekomerční stránky, případně bezplatná diskusní fóra.
  Pokud si nejste jisti komerčností vašich stránek, zeptejte se před tím raději moderátorů nebo administrátorů. Pokud dostanete schválení, můžete si odkaz vložit.
 2. Podpis: smí obsahovat pouze text. Nesmí být v podpisu reklama na jiné stránky. Pokud chcete mít v podpisu odkazy na jiné stránky, nebo vloženou jakoukoliv grafiku (včetně smajlíků), musíte nejdříve získat povolení od moderátorů či administrátorů.
 3. Avatar (vaše foto): je na tomto webu velice benevolentní a smí být v rozměrech šířka x výška: 170x170 bodů a max. velikost 100kb (102400 bajtů). Zároveň minimální rozměry avataru jsou 30x30. Avatar je nutné nahrát z vašeho PC jako již zmenšený obrázek těchto rozměrů. V avataru však nesmí být zakomponována reklama mimo toto fórum.
  Pokud chcete mít v avataru reklamu na jiné stránky, musíte dostat opět schválení moderátorů či administrátorů.
 4. Soukromé zprávy: Maximální počet zpráv ve vaší schránce není neomezený. Limit je vidět přímo v uživatelském panelu a v případě zaplnění se začnou nejstarší zprávy automaticky mazat. Je zakázáno zneužívat soukromé zprávy jakýmkoliv způsobem. Pojmem zneužívání se rozumí jakékoliv obtěžování dalších uživatelů nevyžádanými zprávami případně reklamou. Soukromé zprávy slouží výhradně k předpokládané obousměrné komunikaci mezi uživateli typu OTÁZKA => OČEKÁVANÁ ODPOVĚĎ.

REKLAMA:
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese reklama @ dortomanie.cz, nebo pomocí SZ.
Není přípustná jakákoliv forma PŘEDEM NEPOVOLENÉ REKLAMY.(nevyjímaje podpisy, avatary, psaní příspěvků, SZ, loga a www odkazy ve fotkách atd...)
Jedná se především o formu komerční reklamy.


Naposledy oživil Michael v 13. říjen 2013, 22:26
Uživatelský avatar
Michael
Administrátor
Administrátor
Zabydlený(á)
Zabydlený(á)
 
Příspěvky: 5901
Obrázky: 658
Registrován: 14. únor 2009, 21:20
Zůstatek v hotovosti: 9143.94
V bance: 0.17
Věk: 43

Zpět na Aktuální informace / Závazná pravidla

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

 • Uživatelské galerie
Arielll • Jarunkabraz
Chcete zde být uvedeni?